Đã đóng

modern web designer needed for some web page redesigns PSD - PS

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $342 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

We have 2 live ecommerce websites sites that both have the same functions / features but look totally different. We need someone to make some new designs (PSDs only for both mobile and desktop) for 7 pages. You idea is to have the same data / functions etc as current sites, but if you opened all 3 sites at the same time, you wouldn't realise the same person owns them,

- Designs for both desktop and mobile

- You must do very flat and modern designs

- Will need final formats in PSD

- In total we need 7 pages that need a redesign.

- Its a simple easy job for a good designer.

Budget is $250 for all

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online