Đã đóng

Er moeten een aantal wijzigingen bij een bestaande website aangebracht worden.

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Er moeten een aantal wijzigingen bij een bestaande website aangebracht worden. Hello, we are looking for an experienced developer who can develop a website/include application to take care of work orders, prices of certain items etc. we have a beta of our application and it needs improvements. We want to test the similar projects of the developer.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online