Đã đóng

mudar plataforma de site para Wordpress, otimiza-lo para google e incluir blog

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$58 BRL / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$45 - R$75 BRL / hour
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Possuo um site e gostaria de melhora-lo, gosto do layout, mas quero mais funcionalidades ( blog), gostaria de muda-lo para wordpress e ter acesso para que mesmo possa atualiza-lo. obrigado. O site é [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

  • Hạn định ngân sách và khung thời gian
  • Mô tả đề xuất của bạn
  • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

    • Forbes
    • The New York Times
    • Time
    • Wall Street Journal
    • Times Online