Đã đóng

need Build a repair shop Website in core php using metronic admin template and same features from [url removed, login to view] and 2 more features

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $223 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$100 - $150 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Build a repair shop Website in core php using metronic admin template and same features from [url removed, login to view] and 2 more features

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online