Đã đóng

I need a Dynamic Website -- 2

Dự án này đã được trao cho AdminKC với giá $1200 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
98
Mô tả dự án

PLEASE READ BEFORE YOU BID:

Hello:

- The website has to be DYNAMIC.

- The website has to have a CLIENT LOGIN (where the client can login and see what services and projects they have ongoing with our company).

- The Client Login allows the clients (website users) to log on to their own Client Area and check the services they have ongoing with our company - these services are manually imputed by the Site-Admin through the ADMIN-PANEL.

- The website has to be secure and keep the client info safe;

- The website has to have QUALITY GRAPHIC FINISH. We will provide you with the wireframe of the design and pages within. Our FOCUS is on the quality finish of the project.

*******BID ONLY IF YOU HAVE EXPERTISE IN DESIGN/GRAPHICS*****

*******BID ONLY IF YOU HAVE EXPERTISE IN DESIGN/GRAPHICS*****

*******BID ONLY IF YOU HAVE EXPERTISE IN DESIGN/GRAPHICS*****

*******BID ONLY IF YOU HAVE EXPERTISE IN DESIGN/GRAPHICS*****

**** BUDGET: 1,250 USD ********* FIX BUDGET **************

PLEASE BID ONLY AFTER YOU READ AND YOU ARE READY TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS.

Best Regards,

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online