Đã đóng

I need Graphic Designer for Social Media Platform

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1322 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

The executive graphic designer who has a passion for designing based on the concept, branding and [url removed, login to view] should be well versed in illustrator, photoshop and CorelDRAW. Should be able to understand the emails/ brief from creative lead and work independently.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online