Đã đóng

I need a Mascot Designed

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $41 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Hello,

We are looking at creating a mascot for our website. Our mascot is a kid panda with a big face and small body. Since we are designing a fun and energetic web application, we would want the mascot to represent the same. We also need the mascot to do some actions such as waking up from sleep,

saying Hi to users etc thus making the website interactive. More details on the personality of the mascot will be given via messages.

As a second phase, we need a few cartoon images as per our requirements. This will be awarded if we are satisfied with the work with the design of the mascot.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online