Đóng

I need 3 backgrounds for a space shooter game

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $141 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

Hi,

I need three backgrounds for my space-shooter like game. The background will be scrolling from top to bottom, it should be long and repeatable (the bottom of the image will stick to the top).

I do not need it to be specifically space-themed, I need other themes as well. Please show me the theme you will work on before you start.

The dimension of the background should be 1920*10800 (width*height).

Please check some ideas from the below links:

[url removed, login to view]

https://lh3.googleusercontent.com/eEovrpa9ayb6sYz_iRSAN69ZqtaUIH2Wz_TO7JgHEvx8yyuGsq2Mybe9IqlUt5FxOg=h900

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Please, I need original work.

Type GAME in your reply so that I know you read my project description carefully.

Good luck bidding!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online