Đã hoàn thành

I need to create a font with letters, numbers and characters

Dự án này đã kết thúc thành công bởi misualam với giá $30 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

We have are looking to create a full font from a custom design created from our Logo. The font has lines that match up with our logo. We are looking to get the full alphabet, numbers, comma, hashtag, exclamation, dollar, percentage, &, *, @, +, -, =, /. If you notice the angle of our letters follow the same angles as the logo - example would be to look at the angled areas of the U and B in the text logo and see how it matches the same line angles as the logo. We are trying to obtain a consistent look we can use. The font must be in a file we can use across Photoshop/ Illustrator and ideally in Wordpress and Word (we can import the font).

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online