Đã đóng

need a custom theme and website developed

Dự án này đã được trao cho lyquochuy1988 với giá $100 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

I have a beach front restaurant that I need a website for. we need a beach theme but also a business look, I am looking for an independent designer and not a company. Our company has a a number of web projects and that we are looking for this developer to complete, however we want someone that is good in design as well as in coding the site itself.

Please use the word popoyo when you submit your entry to make sure you at least read this description, since if you don't I will ban you from the bidding process altogether.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online