need a custom theme and website developed

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 55

Mô Tả Dự Án

I have a beach front restaurant that I need a website for. we need a beach theme but also a business look, I am looking for an independent designer and not a company. Our company has a a number of web projects and that we are looking for this developer to complete, however we want someone that is good in design as well as in coding the site itself.

Please use the word popoyo when you submit your entry to make sure you at least read this description, since if you don't I will ban you from the bidding process altogether.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online