Đã đóng

I need a designer/cartoonist to illustrate some designs for T-shirts using relatively simple graphics. Open to viewing samples of previous work and contracting jobs on an ongoing basis following review

Dự án này vừa được trao cho erithonia với giá £18 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I need a designer/cartoonist to illustrate some designs for T-shirts using relatively simple graphics. Open to viewing samples of previous work and contracting jobs on an ongoing basis following review

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online