Đã đóng

need to download images from a online clothing store

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $27 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

as stated need someone to download images of the deigns of the clothes , hoddies t shirt shorts under tights for both men and women

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online