Đã đóng

I need an existing website rebuilt

Dự án này đã nhận được 84 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $550 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

I need an existing website rebuilt. I need you to design and build a website for my small business. Strong Aerial Solutions is a technology oriented business looking to build an interactive parallax website. Need 3d models embedded, photos enhanced, and unique interactivity on The site.

Existing site is insufficient and can be viewed at www.strongaerial.com. We have all of the content ready and available

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online