Đã đóng

I need an existing website rebuilt

Dự án này đã nhận được 125 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1192 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
125
Mô tả dự án

I need an existing website rebuilt. I need you to design and build it. Dear Sirs/ Madams, We had gone to the designers conference in SF USA 2016 and showed

Apple our App. The developers said it was alright in their estimation however last Oct.

We submitted the same and it was refused.

The xcoded smartphone App. Is now useless and we wish to have a Xamarin specialist

Rebuilt the software to be converted into Web App. As well as Android or actually as many

Platforms as possible. This is the project . As short a timeframe for development

Some increase in salary can be considered.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online