Đã đóng

I need an existing website rebuilt

Dự án này đã nhận được 137 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1140 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
137
Mô tả dự án

I need an existing website rebuilt. I need you to design and build a website for my small business. We are a handyman service. Called Mark Your Local Handyman. Based out of the thousand oaks area, covering Agoura Hills, Moorpark, Oak Park and Simi Valley, CA. We have a site but the domain got hacked. We were looking to build a site with different pages linking to different catergories of our company.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online