Đã đóng

I need a graphic design for my room

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $84 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I am renovating my room and need a graphic design based on the ideas (pinterest and amateur designs) and measurements provided by me for bed, wardrobe, desk/media unit, bed-side table. I would need a floor plan illustration (3D) as well as front view, with specs, for the desk/media unit and the wardrobe/bed/bed-side table.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online