Còn mở

I need graphic design for a social media flier

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $59 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

Hello I need ongoing design work for social media fliers and advertisements.

The fliers and advertisements are for an online app. I am looking to spend $50 on this and I will have more projects ongoing.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online