Còn mở

need hosting company website design

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹10136 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I need a website for web hosting company there will be around 12-15 pages I need some one who can give a perfect look professional look . I need you to design a website for my small business.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online