Đã hoàn thành

I need html landing page with icons and hyperlink

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Kiritlakhani1991 với giá ₹1350 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I need one Landing Page with some buttons and link

Design should be responsive

see attached scrrenshot for idea

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

i need html 5 work, how do i advertise my freelance graphic design page, small task categories coupons with icons and change landing page image, need creative designers to work on cafe design interior design and 3d modeling and rendring based on the documents i attached, i need someone to convert this page from psd to fully editable html i have homepage already so most coding like header footer is, i need someone to convert this page from psd to fully editable html i have homepage already so most coding like header + footer , i need html freelancer, i need a new website i need you to design and build a landing page want a simple landing page with a, i need a new website i need you to design and build a landing page want a simple landing page with a image of a complete facenec, i need a new website i need you to design and build a landing page want a simple landing page with a image of a complete face(ne, i have a html email template i have need a expert who make it responsive for pc tablet and mobile need complete it today after t, i have 300 pdf page that need to retype in text or word formatt i will allow you to work next 6 months in my project i will pay , landing page template full html, landing page links flash html websites, idea website design page school demo project development, need icons web page smaller, landing page code simple html page, squeeze page email sign html, need html programer, need html ads, need html border website, landing page landing pages illustrator

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online