Đã hoàn thành

I need an infographic for my website on air purifiers

Dự án này đã kết thúc thành công bởi johanmak với giá $60 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $60 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I'm looking for someone to design and create an infographic for my site. It will be to do with the problems of indoor air quality and the known sources of bad air within the home

I can provide some examples, but the work must be unique.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online