Đã hoàn thành

I need a logo for a new professional services business ASAP

Dự án này đã kết thúc thành công bởi LogoDesign24x7 với giá $77 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

I need a logo designed.

I am launching a new professional services business and need a professional looking logo that will represent a premium brand

I am initially looking for 3 samples and will then work with the designer to refine the selected design

I need this completed asap

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online