Đã hoàn thành

I need a logo for a startup company

Dự án này đã kết thúc thành công bởi AhsanCreations với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I need a quality simple logo for a small company.

Experience required

Financial Services Experience a plus

I may have more work later if it works out for everyone.

Need a finished product within a few days.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online