Còn mở

need need a wordpress and php expert

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹3605 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

need a wordpress and php expert to complete my website task

Enable messaging between users

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

i need a new website. i need you to design and build a website for my small business. for stock photography, i need a new website. i need you to design and build a website for my small business, I need a new website. I need you to design and build a Crypto Currency exchange website. something like btc-e.com a simplified , need-website-build-asp-contact, need website build please read brief, i need a professional website build for my business i offer outsourcing solutions for foreigners, i need a new website i need you to design and build a landing page want a simple landing page with a, i need a new website i need you to design and build a landing page want a simple landing page with a image of a complete facenec, i need a new website i need you to design and build a landing page want a simple landing page with a image of a complete face(ne, i need a fully responsive business website build in wordpress with amazing theme features it must be creative and best in design, build a website we need a very, build a website coding need to be done in dotnet, need pretty much copy website look wordpress, need custom built freelance website using php, update wordpress need mysql php, change website php wordpress, auction website php wordpress, javascript php wordpress expert, wordpress plug expert php developer non visual, need website build data base, enable php wordpress mu, need php wordpress expert, need expert php, need users photo upload section website, need expert php flash consultant

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online