Đã đóng

I need a new website

Dự án này đã nhận được 113 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $526 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
113
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build my online store. Need a website where people can login a listen to embedded audio without being able to download it. Also need some help with designing the user interface. Would prefer to have the site designed in Wordpress for easy of uploading new audio for consumers. Sample: [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online