Đóng

I need a new website

Dự án này đã nhận được 79 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $758 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Hello everybody

I am looking for someone who is able To create a travel (hotels, flights, cars) search engine like "Skyscanner".

Could you please send me your rate and how many days you need to complete this work?

Thanks

Hugo

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online