Đã đóng

I need a new website

Dự án này đã được trao cho MblazeTECHNO với giá $300 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
128
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build it. I am a high school student looking to design an interactive Word press website that connects children who cannot afford a tutor with other students who are willing to help. The students will be given community service hours through the site, and people will be connected through a third-party chat service.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online