Đã đóng

I need a new website

Dự án này đã nhận được 219 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1118 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
219
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build it. Hey I'm David

I looking for new website for my business

It's Automatic gate & access control systems company

I do:

Gate Repair

Gate installation

Gate opener repair

Gate opener installation

Driveway gate repair

Driveway gate installation

Business location: Washington Dc usa

I need website with main page: Home / About us / our services / gallery / contact us.

and around 215 landing pages For all cities in the area.

And Original seo content with all the best relevant keywords

If the first project will be professional and good price

My same next project will be in Chicago and the area, Miami Florida and the area, los angels and the area.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online