Đã đóng

I need a new website

Dự án này vừa được trao cho KavyanshInfotech với giá $133 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

I need a new website. I already have a design, I just need you to build it. I need a website builder to help me build a website like [url removed, login to view] and [url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online