Đã đóng

I need a new website

Dự án này đã được trao cho amitsarker1 với giá $1555 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
166
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build it. I need to build a real estate portal that allows owners to post rentals available to be searched by area, and prospective tenants to post profiles, reviews, & photos. The site will need a separate landing page, a couple pages with basic informational content and a links page.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online