Đã đóng

I need a new website

Dự án này đã nhận được 81 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $591 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Hello there,

I am Ahmed owner of a market second hand car selling shop, I would require an online bid for cars to be built in the new website,

Thank you,

A.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online