I need a new website

  • Tình trạng Đã Đóng
  • Ngân sách $10 - $30 USD
  • Tổng Lượt Chào Giá 45

Mô Tả Dự Án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. This is for my restaurant which serves south Indian cuisine. I want to make something where instead of calling and placing an order, customers can directly place an order through the web, put in their address and we then deliver it to them.I should be able to dynamically change the prices of the items on the menu. I am considering Online payment too

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

  • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
  • Mô tả đề xuất của bạn
  • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

    • Forbes
    • The New York Times
    • Time
    • Wall Street Journal
    • Times Online