Đã hoàn thành

I need a new website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sarajit3 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. This is for my restaurant which serves south Indian cuisine. I want to make something where instead of calling and placing an order, customers can directly place an order through the web, put in their address and we then deliver it to them.I should be able to dynamically change the prices of the items on the menu. I am considering Online payment too

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online