Đã đóng

I need a new website

Dự án này đã được trao cho vickycolt với giá £1000 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£750 - £1500 GBP
Tổng đặt giá
202
Mô tả dự án

I need a new B2B website. I need you to design and build it. We already have a website ([url removed, login to view]). But are considering moving to a Wordpress site. Similar to [url removed, login to view] we do have in house website skills who are focused on another project. Looking for on-brand quality, professional design.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online