Đã hoàn thành

I need a new website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi guru004 với giá $150 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
130
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build my personal website. I am an artist. Mostly abstract oil paintings and skies, clouds and ocean scapes.

Would like to be able to show to people my work in an organized manner through a website.

Simple, and I don't have more than 50 pieces.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online