Đã đóng

I need a new website

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $243 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

I need a new website. I already have a design, I just need you to build my online store. My name is jefty bashonga and I want to create a website that every will be in trusting in and won't go anywhere else but this web site it going to be called ALL IN LESS and its going to be an online store where it collect everything from other webs but in the less price then everywhere else ..

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online