Đã đóng

I need a new website

Dự án này đã nhận được 79 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $186 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

I need a new website. I already have a design, I just need you to build my online store. I need someone to install Magento 2.1.5 to my Digital Ocean Droplet on a LAMP stack and point my domain to it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online