Đã đóng

I need a new website -- 2

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹5071 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Online pizza ordering system in php. Location is Gurgaon. It offers free delivery of pizza and take away service. Backend must be mysql and the operating system is mac.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online