Đã đóng

I need a new website and logo

Dự án này đã được trao cho violetvision với giá $300 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
176
Mô tả dự án

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Looking for a simple modish website and logo. Site would be 5 to 8 pages with a couple of portfolio gallery pages.

Would want a contact form as well.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online