Đã hoàn thành

I need a peer to peer donation platform

Dự án này đã kết thúc thành công bởi hjabeen972 với giá $250 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I need a simple peer to peer donation platform.

The main features:

- The platform will be matching the giver and receiver automatically based on our agreed formular.

- The platform will have simple customer care and response area.

- The donation is done with both currency and cryptocurrency (bitcoin) which means you must implement way to confirm both currency and bitcoin blockchain transactions.

- The giver and receiver should have private messaging area.

- Uploadable evidence of payment.

Please,do NOT bid if you are not experienced in bitcoin blockchain technology.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online