Đã hoàn thành

I need some Graphic Design

Dự án này đã kết thúc thành công bởi GraphicArtCG với giá ₹4700 INR trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Design number of Mugshot sketches

max budget 80 usd

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online