Đã đóng

I need some Graphic Design

Dự án này đã nhận được 62 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €95 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

Ik zoek naar een leuk intro/logo voor mijn vlog.

Sinds kort ben ik begonnen met vloggen en ik zoek een simpel intro hiervoor.

Gewoon simpel een tekst die het beeld in komt, met een leuk muziekje.

Dit als voorbeeld. [url removed, login to view]

Ik genereer geen omzetten uit youtube dus het budget is niet heel erg hoog.

Maar ik vraag dan ook geen ingewikkelde dingen. Gewoon simpel :)

English :

I am searching for a nice intro/logo for my new vlog,

Recently I started a youtube account and I would like to spice it up.

I would like to have just simple tekst that moves true the screen.

Here I have an example : [url removed, login to view]

I am also not making any money with youtube so the budget is not that high.

But I don't ask for someting comprehensive. Just something simple:)

Let me know.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online