Đã đóng

I need some Graphic Design

Dự án này đã nhận được 101 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $371 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
101
Mô tả dự án

Looking for a graphic desinger with help in developing our log and designing product labels for beverages and food. We have some work done, but need a creative and overall design help. Need immediate help finishing one label/tweaking our log, but also hoping to find someone for an ongoing freelance relationship.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online