Đã đóng

I need some Graphic Design

Dự án này đã nhận được 89 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £128 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

I have two 20 page brochures as Indesign files which I need combining and then the brochure needs colours and logo's changing to match our new brand and guidelines.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online