Đã hoàn thành

I need some Graphic Design

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ikari6 với giá $200 HKD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$80 - $240 HKD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

I need a Box cover design 12cm widthx 13cm height (like the attached photo 'sample').

Elements to be shown on the cover:

1. Logo(security max)

[url removed, login to view]:

-Multi Functional Wall Charger

-Hidden Camera (P.S light in color,almost invisible)

-Full HD

1080

3. product picture

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online