Đã đóng

I need some Graphic Design

Dự án này đã được trao cho kevig với giá €75 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
72
Mô tả dự án

We need a logo design with stationary for an app that allow users to control temperature and other food conditions as well as procedures in a restaurant.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online