Đã đóng

I need some Graphic Design

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $33 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I own a tshirt business and am a beginner with illustrator, I've done a design for a sweater that's about 90% completed I just need it fixed up.

Project includes:

Cleaning up design

1) needs to blend with black background as it will be on a black hoodie sweater

2) need highest quality vector icons of the iphone symbols that are used and correctly placed so that they are clean and crisp and not pixelated.

3) Iphone slider needs to be cleaned up, high rez vector file with "Slide to Shred" in iphone slider text but I want the iphone slider to also be a snowboard while retaining most of the features of the iPhone slider so that people still recognize it's an iphone slider.

4) Need finished project in a vector file with a transparent background so I can upload and put on any dark style shirt (black/navy/forest green).

I will send original adobe illustrator file that's 90% done so you'll have it to use/work off of and modify.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online