Đã đóng

I need some Graphic Design

Dự án này đã được trao cho amvpdesign với giá $200 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I need 3 posters / 3 facebook graphic / 3 webpage graphics (same size as the fb ones) / header for website & facebook / a small ad for local magazine and a general information poster -

All writing should be plain writing - easy to read and black print on white background

This is for a skin and beauty salon so graphics need to reflect this:

Works as follows

General Poster should say : Spoil mum this mothers day - Black writing on white background. A3 size

3 poster and 3 facebook graphics are the same content - posters would be A3 size and FB graphic would be the same size as the attached file (old campaign) -

attached are the new content for the 3 poster/FB posts - these are 3 different packages that the clients will be offered.

3 webpage graphics are titles of packages and the $$ and possibly a small tag line (same size as the FB graphics)

Header for website and facebook same - just the sizes altered to fit best in FB and website - Spoil Mum this mothers day with a gift of relaxation (or something similar)

Gift Vouchers - alterations - would need to alter current voucher graphic to include the new packages and details

I have attached the details of the requirements and the content and the current voucher example.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online