Đã đóng

I need some Graphic Design

Dự án này đã được trao cho kevinsheno với giá £35 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Hi, I have some very simple logos that I've already designed and I really need someone to finalise them and turn them into electronic files. I need files for business cards, website, social media, etc. Many thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online