Đóng

I need some Graphic Design

Dự án này đã nhận được 53 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1921 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Graphic Design. I am not looking for someone to do the job cheap, I am looking for someone to do the job efficiently and well so I am willing to pay higher prices. I have 150 images I need vectored. I will have 50 per month after that. I am new here on freelancer and I am skeptical of freelancer skills on here. So I have an easy test. along with your bid please vectorize the image I uploaded and give me a link back proving you can do as asked and have the skills necessary. Thank you and I look forward to working with you.

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online