I need some Graphic Design

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $1500 - $3000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 52

Mô Tả Dự Án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Graphic Design. I am not looking for someone to do the job cheap, I am looking for someone to do the job efficiently and well so I am willing to pay higher prices. I have 150 images I need vectored. I will have 50 per month after that. I am new here on freelancer and I am skeptical of freelancer skills on here. So I have an easy test. along with your bid please vectorize the image I uploaded and give me a link back proving you can do as asked and have the skills necessary. Thank you and I look forward to working with you.

[url removed, login to view]

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online