Đã đóng

I need some Graphic Design

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹983 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹750 - ₹1250 INR / hour
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

We are opening an Online institution Where we required a freelancer to help us design Pomplets and propects we will support and guide the content

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online