Đã hoàn thành

I need some Graphic Design

Dự án này đã kết thúc thành công bởi agnitiosoftware với giá RM45 MYR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I am looking for graphic designer who can create cute and pleasant design ranging from owl, rooster, penguin, clouds and others. the colouration would need to be cute and mellow.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online