I need some Graphic Design

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách RM32 - RM99 MYR
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

I am looking for graphic designer who can create cute and pleasant design ranging from owl, rooster, penguin, clouds and others. the colouration would need to be cute and mellow.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online